Standard Svensk standard · SS-EN 10264-3:2012

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd av stål för linor - Del 3: Rund och formad olegerad tråd för linor för krävande ändamål

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard specifies round and shaped non alloyed steel wire for use in the manufacture of ropes for mine hoisting, man-riding haulage, cableways for the transportation of passengers and other high duty applications. Heavy duty refers to situations where the stresses applied to the rope are either high or vary by a large amount during service.

This part of this European Standard refers to round wires and three types of shaped wire: full lock (Z), half lock (H) and trapezoidal (T).

In addition to the requirements of this part of this European Standard, the requirements of EN 10264-1 also apply.

It does not apply to steel wire taken from manufactured ropes.

This part of this European Standard specifies the following for cold drawn non alloyed steel wire for ropes for high duty applications:
- dimensional tolerances;
- mechanical characteristics;
- requirements relating to the chemical composition of the steel wire;
- conditions to be satisfied by any coating.

Ämnesområden

Stållinor och tillhörande komponenter (21.220.20) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84833

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 10264-3