Standard Svensk standard · SS-EN 10264-2:2012

Tråd och trådprodukter av stål - Tråd av stål för linor - Del 2: Kalldragen olegerad tråd för linor för allmänna ändamål

Status: Gällande

Omfattning
This part of this European Standard defines cold drawn non alloy steel wire used for the manufacture of:
- ropes for general applications and lifts;
- ropes for applications for which there is no specific EN standard.

This part of this European Standard does not apply to steel wire taken from manufactured ropes.

This part of this European Standard specifies the following for cold drawn non alloy steel wire for ropes for general applications:
- dimensional tolerances;
- mechanical characteristics;
- requirements relating to the chemical composition of the steel wire;
- conditions to be satisfied by any coating.

In addition to the requirements of this part of this European Standard, the requirements of EN 10264-1 also apply.

Ämnesområden

Stållinor och tillhörande komponenter (21.220.20) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tråd och trådprodukter, SIS/TK 138

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84832

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-01-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10264-2