Standard Svensk standard · SS-ISO 6966-2:2014

Markutrustningar för flygplatser - Grundläggande krav - Del 2: Säkerhetskrav (ISO 6966-2:2014, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6966-2:2014 specifies the minimum design requirements applicable to all aircraft ground support equipment (GSE) in order to ensure safety of staff operating or maintaining the equipment or in its vicinity, and protection of aircraft against interference or damage. ISO 6966-2:2014 does not apply to automotive vehicles or parts thereof approved for public vehicles, when used on aircraft ground support equipment for the purpose for which they are designed.

Ämnesområden

Flygplatsutrustning Marktjänst- och underhållsutrustningar Lastanordningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground equipment - Basic requirements - Part 2: Safety requirements (ISO 6966-2:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104593

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-11-18

Antal sidor: 40