Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11688-2

Akustik - Rekommendationer vid konstruktion av lågbullrande maskiner - Del 2: Introduktion till de fysiska egenskaperna hos lågbullrande maskiner (ISO/TR 11688-2:1998)

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 1 465 SEK

PDF

Pris: 1 465 SEK

Papper

Pris: 2 344 SEK
Normalpris: 2 930 SEK
Du sparar: 586 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO/TR 11688 ger den fysikaliska bakgrunden för regler för lågbullrande konstruktion och för exempel, som ges i ISO/TR 11688-1 1) och uppmuntrar användande av omfattande speciallitteratur. Den är avsedd att användas av konstruktörer av maskiner och utrustningar liksom av användare och/eller köpare av maskiner och av myndigheter inom lagstiftning, övervakning och kontroll. Ekvationer, som ges i denna tekniska rapport, ökar den allmänna förståelsen för bullerbekämpning. Ofta tillåter de en jämförelse mellan olika konstruktionsutföranden, men de är inte användbara för att förutsäga absoluta bulleremissionsvärden. Information om inre ljudkällor, transmissionsvägar och ljudutstrålande delar i en maskin är grunden för bullerbekämpning av maskiner. Därför beskrivs mätmetoder och beräkningsmetoder, som är lämpliga att använda för att erhålla denna kunskap, i paragraferna 7 och 8 och i annex A.

Ämnesområden

Buller och mätmetod Buller förorsakat av maskiner och utrustning Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

Artikelnummer: STD-29521

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-29

Antal sidor: 101