Standard Svensk standard · SIS 193811

Honung - Bestämning av konsistens

Status: Gällande

Ämnesområden

Socker och sockerprodukter (67.180.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Livsmedel och foder, SIS/TK 435

Internationell titel: Honey - Determination of consistence

Artikelnummer: STD-1244

Utgåva: 1

Fastställd: 1965-05-01

Antal sidor: 2