Utbildning

Utveckla och leda ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 ledningssystem för miljö har ett tydligt fokus på områden som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta. Standarden beskriver hur du på ett effektivt sätt kan organisera, följa upp, utvärdera och redovisa miljöarbetet. Hantering av miljö är även en del i hållbar utveckling.

Boka

Utveckla och leda ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015

Omfattning: 1 dag

Pris: 6 900 SEK (exkl moms)

maj

ons 13 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Göteborg
Quality Hotel 11

juni

mån 1 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

september

tor 24 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

november

ons 18 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Malmö
Scandic Hotel Triangeln

tor 26 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Göteborg
Quality Hotel 11

december

tor 10 Boka

Kl. 09:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

Fler alternativ Färre alternativ

Utbildningen ger dig kunskaper i miljöledning enligt kraven i den senaste versionen av ISO 14001:2015. Du får insikt och metoder för hur du bygger upp ett fungerande miljöledningssystem enligt standarden och dess krav, verksamheter och organisationer som ska införa, utveckla eller förbättra ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2015. Du arbetar tex. som miljöchef, samordnare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare eller i andra roller.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se