Paket

SS-EN ISO 14004:2016 och handbok ISO 14001 för små och medelstora företag

Köp detta paket

Paket: SS-EN ISO 14004:2016 och handbok ISO 14001 för små och medelstora företag

1 st ISO 14001 för små och medelstora företag -...

1 st Miljöledningssystem - Allmän vägledning för...

Paketpris: (132,43 EUR) 1 395 SEK

Normalpris: (175,62 EUR) 1 850 SEK

Du sparar: (43,19 EUR) 455 SEK

SS-EN ISO 14004:2016. Miljöledningssystem - Allmän vägledning för tillämpning (ISO 14004:2016).

Standarden är en vägledning för att upprätta, införa, underhålla och förbättra ett miljölednings-system och för hur systemet kan samordnas med andra ledningssystem.

Vägledningen är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek och typ.

Boken ISO 14001 för små och medelstora företag bygger på den senaste versionen av standarden – ISO 14001:2015.

En rad nyheter har tillkommit och antalet krav har utökats. Viktiga förändringar gäller bland annat miljöledningssystemets struktur, synen på ledningens ansvar samt att verksamhetens miljöpåverkan ska betraktas ur ett livscykelperspektiv. Boken ger handfast handledning till hur du inför ISO 14001 i ditt företag. Den visar också hur ett befintligt miljöledningssystem kan anpassas till de nya kraven.


Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100)