Logga in

Handbok

ISO 14001 för små och medelstora företag

Köp denna standard

Papper

Pris: (62,06 €) 595 SEK

Den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 har kommit att få stor både internationell och nationell spridning. Den används redan nu av hundratusentals företag och andra organisationer över hela världen för att få en bra hantering av miljöfrågorna. Det innebär att miljöfrågorna efterhand som ISO 14001 får genomslag kommer att hanteras på ett likartat sätt, oavsett var miljöstörningarna uppstår.

Boken bygger på den senaste versionen av standarden – ISO 14001:2015. En rad nyheter har tillkommit och antalet krav har utökats. Viktiga förändringar gäller bland annat miljöledningssystemets struktur, synen på ledningens ansvar samt att verksamhetens miljöpåverkan ska betraktas ur ett livscykelperspektiv. Boken ger handfast handledning till hur du inför ISO 14001 i ditt företag. Den visar också hur ett befintligt miljöledningssystem kan anpassas till de nya kraven. Boken vänder sig till näringslivet med visst fokus på tillverkande företag. Den kan emellertid med fördel även användas av tjänsteföretag och offentlig verksamhet, konsulter och för utbildning. 

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö Miljöledning