Standard Svensk standard · SS-ISO 13491-1:2007

Banksystem - Utrustning för säker kryptohantering - Del 1: Begrepp, krav och metoder för evaluering (ISO 13491-1:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 13491 specifies the requirements for secure cryptographic devices (SCDs) based on the cryptographic processes defined in ISO 9564, ISO 16609 and ISO 11568.

Ämnesområden

Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) IT- tillämpningar inom finansiella system (35.240.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Banking - Secure cryptographic devices (retail) - Part 1: Concepts, requirements and evaluation methods (ISO 13491-1:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-62900

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 34