Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013

System- och programvarukvalitet - Testning av programvara - Del 3: Dokumentation av testning (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC/IEEE 29119 specifies software test documentation templates that can be used by any organization, project or smaller testing activity. It describes the test documentation that is an output of the processes specified in ISO/IEC/IEEE 29119-2 Test Processes. An overview of the documents is provided in Figure 1 below. A slightly larger version of this figure is provided in Annex A.

Ämnesområden

System- och programvarukvalitet (06.030) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-99740

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-16

Antal sidor: 144