Standard Svensk standard · SS-EN 13763-24

Explosiva varor för civilt bruk - Sprängkapslar och överföringsenheter - Del 24: Bestämning av signalledares ledningsförmåga

Status: Gällande

Ämnesområden

Sprängämnen, fyrverkerier (71.100.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 24: Determination of the electrical non-conductivity of shock tube

Artikelnummer: STD-32996

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-18

Antal sidor: 10