Standard Svensk standard · SS-ISO 8660

Plast - Bestämning av kaprolaktans permanganatabsorptional - Spektrometrisk metod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8660

Plast - Bestämning av kaprolaktans permanganatabsorptional - Spektrometrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a spectrometric method for the determination of the permanganate absorption number of caprolactam for industrial use. The permanganate absorption number is a measure of the oxidizable impurities in caprolactam, determined in a buffered neutral aqueous medium under fixed conditions. The method is applicable to purified caprolactam (and intermediates in the caprolactam purification process) with an alkalinity or acidity lower than 0,50 mmol/kg and a PAN value of up to 35.

Ämnesområden

Organiska kväveföreningar (71.080.30) Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8660

Plast - Bestämning av kaprolaktans permanganatabsorptional - Spektrometrisk metod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Plastics - Determination of permanganate absorption number of caprolactam - Spectrometric method

Artikelnummer: STD-34706

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-31

Antal sidor: 10