Standard Svensk standard · SS-ISO 13440

Lantbruk - Växtskyddsutrustning - Lantbrukssprutor - Bestämning av restmängd

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the test method for the determination of the volume of total residual for mounted, trailed and self-propelled agricultural sprayers used for crop protection and fertilization.

Ämnesområden

Plantvård (65.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Equipment for crop protection - Agricultural sprayers - Determination of the volume of total residual

Artikelnummer: STD-32860

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-16

Antal sidor: 6