Standard Svensk standard · SMS 1047

Proppar till bottenventiler för tvättställ och disklådor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 200

Ämnesområden

Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10) Ytaktiva ämnen (71.100.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Plugs for bottom drain valves in wash-basin and sinks

Artikelnummer: STD-2231

Utgåva: 1

Fastställd: 1939-12-01

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 200