Standard Svensk standard · SS 961010:2014

Lantbruksbyggnader - Plansilor för ensilage

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard omfattar utformning, dimensioneringsförutsättningar och utförande av plansilor för ensilage (gräs och majs), utförda med vertikalt stående väggar i betong.

Dimensioneringsförutsättningarna gäller även för silor utförda i andra material.

Ämnesområden

Behandling och lagring av jordbruksprodukter (65.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lantbruksbyggnader, SIS/TK 520

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100826

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 961010