Standard Svensk standard · SS-EN 62290-1

Järnvägstillämpningar - System för ledning och styrning av spårbunden tätortstrafik (UGTMS) - Del 1: Grundläggande begrepp och principer

Status: Gällande

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 1: System principles and fundamental concepts

Artikelnummer: STD-3336283

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-10-15

Antal sidor: 33