Standard Svensk standard · SS-EN 61375-2-5

Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-5: Stamnät för Ethernet i tåg

Status: Gällande

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-5: Ethernet train backbone

Artikelnummer: STD-3336547

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-15

Antal sidor: 126