Standard Svensk standard · SS-ISO 9593-1

Datorgrafi - Anpassning PHIGS-FORTRAN

Status: Gällande

Ämnesområden

Programspråk (35.060) Datorgrafik (35.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Information processing systems - Computer graphics - Programmer's hierarchical interactive graphicssystem (PHIGS) language bindings - Part 1: FORTRAN

Artikelnummer: STD-14479

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-01-21

Antal sidor: 224