Standard Ikraftsättning · SS-ENV 41219

Textbehandlingssystem - Standardprofil A/MH13 - Meddelandesystem (1988 och senare) - Allmänna hjälpmedel - UA eller MS tillMTA (P3)

Status: Gällande

Ämnesområden

Öppna system (OSI) (35.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15254

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-19

Antal sidor: 0