Standard Svensk standard · SS-EN 62379-7

Ljud- och bildsystem - Gemensamt gränssnitt för styrning av nätverksansluten digital utrustning för ljud- och bild - Del 7: Mätningar

Status: Gällande

Ämnesområden

Öppna system Allmänt (35.100.01) Flerskiktstillämpningar (35.100.05) Fysiska skikt (35.100.10) Länkskikt (35.100.20) Nätskikt (35.100.30) Transportskikt (35.100.40) Sessionsskikt (35.100.50) Presentationsskikt (35.100.60) Tillämpningsskikt (35.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3336773

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-10-21

Antal sidor: 58