Standard Svensk standard · SS-ISO 12757-1:2016

Ritmateriel - Kulspetspennor och patroner med dynamisk viskositet > 1000 mPas - Del 1: Allmän användning (ISO 12757-1:2016, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 12757-1:2017

Omfattning
ISO 12757-1:2016 establishes minimum quality requirements for ball point pens (refillable or non-refillable) and refills for general use. Additional requirements for ball point pens for documentary use are given in ISO 12757-2.

Ämnesområden

Kontorsutrustning (35.260) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skriv- och ritmateriel, SIS/TK 507/AG 07

Internationell titel: Ball point pens and refills - Part 1: General use (ISO 12757-1:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8023712

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-22

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 12757-1

Ersätts av: SS-ISO 12757-1:2017