Standard Ikraftsättning · SS-ISO 6523

Dataelement och datautväxling - Organisationsbeteckningar

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 6523/Amd 1

Ämnesområden

Tekniker för automatisk identifiering och datafångst (35.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Data interchange - Structure for the identification of organizations in data interchange

Artikelnummer: STD-9819

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-09-11

Antal sidor: 0