Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-4:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 4: Riktlinjer för säkerhet vid molntjänster

Status: Gällande

Omfattning
This document provides cloud service customers and cloud service providers with guidance ona) gaining visibility into the information security risks associated with the use of cloud services and managing those risks effectively, andb) responding to risks specific to the acquisition or provision of cloud services that can have an information security impact on organizations using these services.This document does not include business continuity management/resiliency issues involved with the cloud service. ISO/IEC 27031 addresses business continuity.This document does not provide guidance on how a cloud service provider should implement, manage and operate information security. Guidance on those can be found in ISO/IEC 27002 and ISO/IEC 27017.The scope of this document is to define guidelines supporting the implementation of information security management for the use of cloud services.

Ämnesområden

Kodning av information (35.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8024460

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-01-17

Antal sidor: 36