Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-9:2005

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 9: Traktor ECU (ISO 11783-9:2002, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 11783-9:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-9:2005

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 9: Traktor ECU (ISO 11783-9:2002, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11783 specifies a serial data network for control and communications on forestry or agricultural tractors and mounted, semi-mounted, towed or self-propelled implements. Its purpose is to standardize the method and format of transfer of data between sensor, actuators, control elements, and information-storage and -display units, whether mounted on, or part of, the tractor or implement. This part of ISO 11783 describes the tractor ECU, the electronic control unit that provides the gateway between the network’s tractor and implement buses, as well as performing other functions.
NOTE The tractor ECU is also the node that represents the tractor, or analogous functions within self-propelled machines, for functions such as the virtual terminal on the implement bus.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruksmaskiner Allmänt (65.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11783-9:2005

Traktorer och maskiner för jordbruk och skogsbruk - Seriellt datanät för övervakning och kommunikation - Del 9: Traktor ECU (ISO 11783-9:2002, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lantbruksmaskiner, SIS/TK 228

Internationell titel: Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 9: Tractor ECU (ISO 11783-9:2002, IDT)

Artikelnummer: STD-40088

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-06

Antal sidor: 15

Ersätts av: SS-ISO 11783-9:2012