Standard Svensk standard · SS-ISO 24097-1:2009

Vägtrafikinformatik - Webb-tjänster (leverans maskin-maskin) för leverans av ITS-tjänster - Del 1: Realisering av interoperabla webb-tjänster (ISO 24097-1:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24097-1:2009

Vägtrafikinformatik - Webb-tjänster (leverans maskin-maskin) för leverans av ITS-tjänster - Del 1: Realisering av interoperabla webb-tjänster (ISO 24097-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 24097 establishes a Service-Oriented Architecture (SOA) for the realization of interoperable Intelligent Transport Systems (ITS) web services (WS). Web service behaviour is described at the metadata level (i.e. a higher level of abstraction) to enable auto-generation of both a “Service requestor” program, as well as a “Service provider” program. The principal entities involved in a web service scenario are “Service provider“, “Service requestor” and “Registry” (see Figure 1). The registry includes business information and technical information such as interface and policy. A service provider interacts with the registry to enable it to “publish” the service he/she is able to provide. The service is characterized by a web service interface describer in the form of a standardized web service description language (WSDL) and policy (WS-Policy). A service requestor interacts with the registry to “discover” a provider for the service he/she is seeking. That interaction takes place through Universal Description Discovery and Integration (UDDI) dialogue and endpoint reference (EPR). Once the service requestor identifies a service provider, he “binds” to the service provider via an SOA protocol.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24097-1:2009

Vägtrafikinformatik - Webb-tjänster (leverans maskin-maskin) för leverans av ITS-tjänster - Del 1: Realisering av interoperabla webb-tjänster (ISO 24097-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Intelligenta transportsystem, SIS/TK 255

Internationell titel: Intelligent transport systems - Using web services (machine-machine delivery) for ITS service delivery - Part 1: Realization of interoperable web services (ISO 24097-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70721

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 60