Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 726-7

Transaktionskort - Aktiva kort för telekommunikation och terminaler - Säkerhetsmodul

Status: Gällande

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification card systems - Telecommuncations intgrated circuit(s) card and terminals - Part 7: Security module

Artikelnummer: STD-24710

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-19

Antal sidor: 0