Standard Svensk standard · SS-EN 4817:2012

Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4817:2012

Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The scope of this European Standard is to:
- Provide a requirements document for RFID Tag Manufacturers to produce passive UHF tags for the Aerospace industry.
- Identify the minimum performance requirements specific to passive UHF tags used on aircraft parts, accessed only during ground operations.
- Specify the test requirements specific to passive UHF tags for airborne use, in addition to EUROCAE ED 14 / RTCA DO-160 latest issue compliance requirements separately called out in this document.
- Identify existing standards applicable to passive UHF tags.
- Provide a qualification standard for passive UHF tags which will use permanently-affixed installation on aircraft and aircraft parts.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Komponenter (49.035)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4817:2012

Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 755 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Passive UHF RFID tags intended for aircraft use

Artikelnummer: STD-86372

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-21

Antal sidor: 24