Standard Svensk standard · SS-EN 15876-1:2016

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Utvärdering av överensstämmelse gentemot EN 15509 för fordons- och vägsidesutrustning - Del 1: Testsvit och testsyften

Status: Gällande

Omfattning
The objective of this document is to provide a basis for conformance tests for DSRC equipment (on board units and roadside units) to support interoperability between different equipment supplied by different manufacturers.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes

Artikelnummer: STD-8023273

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 140

Ersätter: SS-EN 15876-1:2010+A1:2012