Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14906:2018

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Applikationsgränssnitt för korthållskommunikation (ISO 14906:2018)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 14906:2018/A1:2020

Omfattning
This document specifies the application interface in the context of electronic fee collection (EFC) systems using the dedicated short-range communication (DSRC).

Ämnesområden

Vägtransport (03.220.20) Postala tjänster (03.240) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO 14906:2018)

Artikelnummer: STD-80008722

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 140

Ersätter: SS-EN ISO 14906:2011/AC:2013 , SS-EN ISO 14906:2011 , SS-EN ISO 14906:2011/A1:2015