Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 14907-2:2019

Vägtrafikinformatik - Elektronisk vägavgiftsupptagning - Provning av fast och fordonsmonterad utrustning - Del 2: Provning av applikationsgränssnittet hos enheter i fordonet för kontroll av överensstämmelse (ISO/TS 14907-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/TS 14907 describes tests that verify on-board unit (OBU) conformance of implementations of functions and data structures, as defined in the implementation conformance statement based on ISO 14906:2011/Amd1:2015, for electronic fee collection (EFC) applications. After the tests of isolated data items and functions (C.2 to C.4), an example is given for testing of a complete EFC transaction (C.3). The scope of this part of ISO/TS 14907 comprises definitions of OBU conformance assessment tests of — basic dedicated short-range communication (DSRC) L7 functionality, — EFC application functions, — EFC attributes (i.e. EFC application information), — the addressing procedures of EFC attributes and (hardware) components [e.g. integrated circuit cards (ICC) and man-machine interfaces (MMI)], — the EFC transaction model, which defines the common elements and steps of any EFC transaction, and — the behaviour of the interface so as to support interoperability on an EFC-DSRC application interface level, see Figure 1.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) Fordonsinformatik, datasystem i fordon (43.040.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80014047

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-06

Antal sidor: 88