Standard Svensk standard · SS-EN 14908-7:2019

Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och regelnätverk - Del 7: Kommunikation via internetprotokoll

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using web-services. The document describes services in layer 2 and layer 3. The layer 2 (data link layer) specification also describes the MAC sub-layer interface to the physical layer. The physical layer provides a choice of transmission media. The layer 3 (network layer), as described in EN 14908 1, is integrated in UDP/IP communication using IPv4 and IPv6 protocols.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Open communication in building automation, controls and building management - Control Network Protocol - Part 7: Communication via internet protocols

Artikelnummer: STD-80018911

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-12-12

Antal sidor: 56