Standard Ikraftsättning · SS-ISO 10166-1/Cor 3

Textbehandlingssystem - Arkivering och åtkomst av dokument (DFR) - Abstrakt tjänstedefinition och procedurer. Rättelse 3

Status: Gällande

Ämnesområden

IT-tillämpningar i kontorsarbete (35.240.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15253

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-19

Antal sidor: 0