Standard Svensk standard · SS-ISO 21720:2019

XLIFF - XML- format för utbyte av lokaliseringsdata (ISO 21720:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning

ISO 21720:2017 defines version 2.0 of the XML Localisation Interchange File Format (XLIFF). The purpose of this vocabulary is to store localizable data and carry it from one step of the localization process to the other, while allowing interoperability between and among tools.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Språk och terminologi, SIS/TK 115

Internationell titel: XLIFF (XML Localisation interchange file format) (ISO 21720:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-80009810

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-08

Antal sidor: 152