Standard Svensk standard · SS-EN 1867

Identifikationskort - Applikationer för hälso- och sjukvård - Nummersystem och regler för registrering av utfärdare

Status: Gällande

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Machine readable cards - Health care applications- Numbering system and registration procedure forissuer identifiers

Artikelnummer: STD-21758

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-12

Antal sidor: 0