Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 1332-2

System för identifieringkort - Gränssnitt människa-maskin - Dimensioner och placering av taktil identifierare för ID-1

Status: Gällande

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification card systems - Man-machine interface - Part 2: Definition of the tactile identifier for ID-1 cards

Artikelnummer: STD-23415

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 0