Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 1332-2

System för identifieringkort - Gränssnitt människa-maskin - Dimensioner och placering av taktil identifierare för ID-1

Status: Gällande

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23415

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-08-28

Antal sidor: 0