Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 14443-2:2018

Identifieringskort - Kontaktlösa aktiva kort - Kort med kort läsavstånd - Del 2: Radiofrekvens, effekt och signalgränssnitt (ISO/IEC 14443-2:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO/IEC 14443 specifies the characteristics of the fields to be provided for power and bi-directional communication between proximity coupling devices (PCDs) and proximity cards or objects (PICCs). This part of ISO/IEC 14443 does not specify the means of generating coupling fields, nor the means of compliance with electromagnetic radiation and human exposure regulations, which can vary according to country.

Ämnesområden

Identifieringskort och tillhörande läsarenheter (35.240.15)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknik och stödsystem för personlig identifiering, SIS/TK 448

Internationell titel: Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 2: Radio frequency power and signal interface (ISO/IEC 14443-2:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80001287

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-15

Antal sidor: 60