Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11615:2012

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Identifiering av läkemedel - Dataelement och strukturer för identifiering och utbyte av information på reglerade medicinska produkter (ISO 11615:2012)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11615:2017

Omfattning
ISO 11615:2012 establishes definitions and concepts and describes data elements and their structural relationships, which are required for the unique identification and the detailed description of medicinal products.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2012)

Artikelnummer: STD-88293

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-05

Antal sidor: 132

Ersätts av: SS-EN ISO 11615:2017