Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10781:2009

Funktionsmodell för elektronisk patientjournal, utgåva 1.1 (ISO 10781:2009)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10781:2015

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsinformatik (35.240.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hälso- och sjukvårdsinformatik, SIS/TK 334

Internationell titel: Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1.1 (ISO 10781:2009)

Artikelnummer: STD-71895

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 10781:2015