Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19139:2007

Geografisk information - Metadata - implementering med XML-schema (ISO/TS 19139:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 19139:2009

Omfattning
This Technical Specification defines Geographic MetaData XML (gmd) encoding, an XML schema implementation derived from ISO 19115.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - XML schema implementation (ISO/TS 19139:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-60903

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-29

Antal sidor: 115

Ersätts av: SIS-CEN ISO/TS 19139:2009