Standard Svensk standard · SS-ISO 13421

Datamedier - Datautbyte på 12,7 mm magnetband med 48 spår - DLT 1-struktur

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13421

Datamedier - Datautbyte på 12,7 mm magnetband med 48 spår - DLT 1-struktur
Pris: 1 255 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Magnetiska lagringsmedier (35.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13421

Datamedier - Datautbyte på 12,7 mm magnetband med 48 spår - DLT 1-struktur
Pris: 1 255 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Information technology - Data interchange on 12,7mm, 48-track magnetic tape cartridges - DLT 1 format

Artikelnummer: STD-14698

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-03-11

Antal sidor: 72