Standard Svensk standard · SS-HD 40001

Informationsteknik - Europeisk funktionsstandard

Status: Gällande

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Nätarkitekturer (35.110)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ITS

Internationell titel: Informations systems interconnection - Combinations of reference documents for the elaboration of Functional standards

Artikelnummer: STD-10071

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-10-16

Antal sidor: 0