Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-2:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 2: SQL-gränssnitt (ISO 19125-2:2004)

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-2:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 2: SQL-gränssnitt (ISO 19125-2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Standard som specificerar hur en SQL-databas som följer SS-EN ISO 19125-1 ska implementeras. Standarden vänder sig till programvarukonstruktörer som utvecklar sådana databaser. 

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This part of ISO 19125:2004 specifies an SQL schema that supports storage, retrieval, query and update of simple geospatial feature collections via the SQL Call Level Interface (SQL/CLI) and establishes an architecture for the implementation of feature tables. This part of ISO 19125:2004 defines terms to use within the architecture. of geographic information and defines a simple feature profile of ISO 19107. In addition, this part of ISO 19125:2004 describes a set of SQL Geometry Types together with SQL functions on those types. The Geometry Types and Functions described represent a profile of ISO 13249-3. This part of ISO 19125:2004 standardizes the names and geometric definitions of the SQL Types for Geometry and the names, signatures and geometric definitions of the SQL Functions for Geometry. This part of ISO 19125:2004 does not attempt to standardize and does not depend upon any part of the mechanism by which Types are added and maintained in the SQL environment, including the following: the syntax and functionality provided for defining types; the syntax and functionality provided for defining SQL functions; the physical storage of type instances in the database; specific terminology used to refer to User Defined Types, for example, UDT

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19125-2:2006

Geografisk information - Hantering av enklare objekt - Del 2: SQL-gränssnitt (ISO 19125-2:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Simple feature access - Part 2: SQL option (ISO 19125-2:2004)

Artikelnummer: STD-44766

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 19125-2:2004