Standard Svensk standard · SS-EN 15567-1:2015

Sport- och fritidsutrustning - Äventyrsbanor - Del 1: Konstruktions- och säkerhetskrav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15567-1:2015+A1:2020

Omfattning
This European Standard applies to permanent and mobile ropes courses and their components. This European Standard specifies safety requirements for the design, construction, inspection and maintenance of ropes courses and their components. This European Standard does not apply to temporary ropes courses (see 3.3) and children's play grounds (see EN 1176 all parts). For the use of ropes courses EN 15567 2 applies.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Äventyrsbanor, SIS/TK 379/AG 01

Internationell titel: Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements

Artikelnummer: STD-8014155

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 15567-1:2007

Ersätts av: SS-EN 15567-1:2015+A1:2020