Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62885-9

Apparater för rengöring av ytor - Del 9: Maskiner för golvbehandling, med eller utan drivning, för kommersiellt bruk - Funktionsprovning

Status: Gällande

Ämnesområden

Golvbehandlingsapparater (97.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance

Artikelnummer: STD-80020831

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-18

Antal sidor: 27

Parallell utgåva: SS-EN 62826