Standard Svensk standard · SS-EN 449

Gasutrustningar - Gasolkaminer utan skorstensanslutning för bostäder - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 449+A1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 449

Gasutrustningar - Gasolkaminer utan skorstensanslutning för bostäder - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard anger krav, provningsmetoder och märkning av kaminer utan avgasanslutning för bostäder, inklusive kaminer med katalytisk förbränning, som har en nominell tillförd effekt som inte överstiger 4,2 kW då gaser av den 3:e familjen (gasol) förbränns vid ett arbetstryck som inte överstiger 50 mbar; dessa kallas i texten ‘apparater’. Denna europastandard är tillämplig på följande typer av apparater: a) fasta kaminer som förbränner kommersiell butan och/eller kommersiell propan; b) bärbara eller flyttbara kaminer som förbränner antingen kommersiell butan eller kommersiell butan och kommersiell propan inklusive sådana som innehåller ett fack för en transportabel påfyllningsbar gasolflaska. Det finns inga krav på en specifik termisk verkningsgrad som är tillämpliga på dessa typer av apparater eftersom: c) all värme som produceras av förbränningsprocessen avges till det utrymme som skall värmas; d) kraven på hur förbränningen går till, vilket är en säkerhetsfråga, säkerställer en effektiv förbränning av gasolen. Den omfattar inte apparater som innehåller elektriskt manövrerade styrsystem för gasen. Bilaga A anger detaljer om de apparatkategorier som marknadsförs i olika länder. Krav på apparater som anges i denna standard förutsätter att tillförseln av gas från behållaren styrs av en tryckregulator som har maximalt nominellt utloppstryck av 50 mbar. Standarden omfattar inte gasolflaskor eller till dem hörande regulatorer ej heller rörledningar eller flexibla slangar som skall uppfylla de gällande kraven i de nationella reglerna. Denna europastandard innefattar endast typprovning.

Ämnesområden

Gasdrivna värmeapparater (97.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 449

Gasutrustningar - Gasolkaminer utan skorstensanslutning för bostäder - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters)

Artikelnummer: STD-34116

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 107

Ersätter: SS-EN 449/AC:1997 , SS-EN 449

Ersätts av: SS-EN 449+A1:2007