Standard Svensk standard · SS-EN 13869:2016

Tändare - Barnsäkerhet - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies child safety requirements for lighters. This European Standard does not apply to matches or any other lighting device intended primarily for igniting materials other than smoking materials, such as fuel for fireplaces, or for charcoal, or gas-fired grills.

Ämnesområden

Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Lighters - Child safety requirements for lighters - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8020018

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 13869+A1:2011