Standard Svensk standard · SS-ISO 15621:2013

Absorberande hjälpmedel vid urininkontinens - Allmän vägledning för utvärdering (ISO 15621:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard ger allmänna riktlinjer avseende metoder för utvärdering av absorberande hjälpmedel vid urininkontinens av engångstyp, och ger ett sammanhang för tillvägagångssätt beskrivna i andra internationella standarder eller publicerade provningsförfaranden. Produkterna används även vid avföringsinkontinens, vilket ibland nämns.

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Inkontinens- och stomiprodukter, SIS/TK 344/AG 01

Internationell titel: Urine-absorbing aids - General guidance on evaluation (ISO 15621:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-89619

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-05

Antal sidor: 40