Standard Svensk standard · SS-EN IEC 80601-2-49

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-49: Särskilda fordringar på säkerhet och väsentliga prestanda för utrustning för övervakning av flera patientfunktioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för diagnostik (11.040.55)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitors

Artikelnummer: STD-80017998

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 45

Parallell utgåva: SS-EN 60601-2-49