Standard Svensk standard · SS-EN 60601-2-20

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Säkerhet och väsentliga prestanda - Del 2-20: Särskilda fordringar på transportkuvöser

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60601-2-20 A 11 , SS-EN 60601-2-20 A 1

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators

Artikelnummer: STD-3334048

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-01-25

Antal sidor: 43

Ersätter: SS-EN 60601-2-20