Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60601-2-76

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-76: Särskilda fordringar på säkerhet och väsentliga prestanda för utrustning med låg energi för plasmakoagulering

Status: Gällande

Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60601-1, utg 2.1:2013.

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Medical electrical equipment - Part 2-76: Particular requirements for the basic safety and essential performance of low energy ionized gas haemostasis equipment

Artikelnummer: STD-80020253

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-19

Antal sidor: 29